Vi utför allt från mindre gräv- och anläggningsarbeten i villaträdgårdar till större schaktarbeten åt bygg- och industriföretag. Vi sköter också snöröjning av delar av Gnosjö kommuns vägnät.

Företaget har egen sandtänkt och bergtäkt och vi säljer och levererar sand och alla olika sorters grus direkt till våra kunder.

Vi har genom åren gjort oss kända som ett pålitligt och kunnigt företag och har många nöjda kunder som återkommande anlitar oss. Bland våra större kunder kan nämnas:

 

Vi utför följande arbeten:

  • Grundläggning för industrifastigheter och villor
  • VA-arbete
  • Vägarbeten
  • Tomtplanering
  • Plattläggning
  • Dränering kring villor
  • Fliskrossning
  • … och mycket annat!

Gunnarssons Maskinstation AB